دنیا
 داشت روزنامه میخوندبچه گفت: بابا بیا بازی!بابا که حوصله بازی نداشتی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بودرو تیکه تیکه کرد و گفت :فرض کن این  پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کردبابا، باتعجب پرسید:توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …دنیا خودش درست شدآدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه   

با سلام خدمت همه دوستان من

بعداز 4 سال دوباره میخوام شروع کنم مطالب زیبا بزارم ممنونم از صبر و تحمل شما دوستان گرامی