سخن بزرگــان

یه روزی با کسی روبرو میشین

که به گذشته شما اهمیت نمیده،

چون میخواد توی آیندتون کنارشما باشد.

آلفرد هیچکاک

 

برای موفقیت باید از ۳ مرحله گذشت:

ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی

سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازد

سرانجام به تو ایمان می آورد.

آرتورشوتنهاور