سخن بزرگــان

یه روزی با کسی روبرو میشین

که به گذشته شما اهمیت نمیده،

چون میخواد توی آیندتون کنارشما باشد.

آلفرد هیچکاک

 

برای موفقیت باید از ۳ مرحله گذشت:

ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی

سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازد

سرانجام به تو ایمان می آورد.

آرتورشوتنهاور

 داشت روزنامه میخوندبچه گفت: بابا بیا بازی!بابا که حوصله بازی نداشتی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بودرو تیکه تیکه کرد و گفت :فرض کن این  پازله…! درستش کن! چند دقیقه بعد بچه درستش کردبابا، باتعجب پرسید:توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟! بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو  درست کردم …دنیا خودش درست شدآدمای دنیا که درست بشن… دنیا هم درست میشه   
تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد